પ્રેમની સ્વતંત્રતા

અમે પારેવડાં ના પંખી, પીંજરું અમને ગમે નહિ.  ઉડતા શીખતાં શીખતાં, મદદ ની આપ-લે થઇ.  ખાબોચિયામાં છબછબિયાં થયા, પાણી ની આપ-લે થઇ. સવાર ની પરોડમાં સંગીત થયા, બપોરે નાસ્તાની  આપ-લે થઇ. સાંજે સંધ્યા આરતી થઇ, રાતે…

Read More

પરિવાર અને પરંપરા

કહેવાય છે  ને કે , “રઘુ કુલ રીત સદા ચાલી આવી, પ્રાણ જાય પણ વચન ના જાય”. ભારત એટલે પરિવાર અને પરંપરા નો દેશ. આ દેશ નો એક એક વ્યક્તિ તેની આગવી પરંપરા માટે જીવવા અને…

Read More

નિર્માની પુરુષ

જુન ૨૦૧૬, એક અઠવાડિયા પેહલા જ નક્કી થઇ ગયું હતું કે અમે પાંચ મિત્રો પૂજ્ય મહંત સ્વામી ને મળવા તીથલ જઈશું. પ્લાન પ્રમાણે જ મેં શુક્રવારે અડધી રાજા લઇ ને એક્ષપ્રેસ હાઈવે પહોચી ગયો. પણ દક્ષેશ…

Read More